Bersama Menyemarakkan Spirit Dakwah. Islam Untuk Semua.

Selamat kembali ke kampusDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

Firman Allah:

"Kamu(umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,kerana menyuruh melakukan perkara makruf(baik) dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah."(surah Ali-Imran:110)

Sama-samalh kita merenungi ayat di atas yang menjadikan kita manusia sebagai umat terbaik. Janganlah kita lalai dan leka dengan kehidupan didunia tanpa memikirkan tanggungjawab kita sebagai mata rantai perjuangan Rasulullah saw yang menyeru melakukan perkara kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Moga dengan pemulaan semester baru ini memberi peluang kepada kita untuk meneruskan perjuangan baik segi dari akademik dan juga dakwah.

Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar bin Khattab R.A berkata,aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda,

“Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat dan setiap orang mendapat balasan amal yang sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang berhijrah hanya kerana Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasul-Nya.Barangsiapa hijrahnya kerana dunia yang ia harapkan atau kerana wanita yang ingin ia nikahi, maka hjrahnya itu menuju yang ia ingini”.
(Bukhari dan Muslim)


Moga kita mengapai keredhaan Allah di atas usaha kita dalam perjuangan sebagai mahasiswa dan mahasiswi.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails