Bersama Menyemarakkan Spirit Dakwah. Islam Untuk Semua.

SAKIT MENGUATKAN IMAN

Bersyukur ketika sihat, Bersabar ketika sakit

Hidup sebagai seorang muslim hendaknya selalu berada pada dua perkara:

Bersyukur dan Bersabar.

Jika ia sihat, ia bersyukur dan gunakan kesihatannya untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Sebaliknya, jika sakit, ia ikhlas dan bersabar sambil terus menerus berusaha mengubatinya, disertai dengan sikap tawakal pada Allah. Ia sedar, Allahlah zat yang mampu menyembuhkan penyakitnya.

Dalam kaitan ini Allah berfirman :

" (Iaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dia-lah yang memberi petunjuk. Dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. Dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku(kembali). Dan Yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." QS Asy Syu'araa' 26 Ayat 78 -82.

Oleh kerananya berubat termasuk salah satu perintah dalam ajaran Islam. Rasulullah bersabda :

"Setiap penyakit ada ubatnya, maka berubatlah kamu sekalian, tetapi jangan berubat dengan sesuatu yang diharamkan"

Di samping itu ada perkara yang perlu diingatkan, untuk tidak berubat ke dukun mistik, paranormal yang mengerti ilmu ghaib. Dalam sebuah hadith, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda :

"Barangsiapa yang mendatangi dukun peramal (kahin), maka sungguh dia telah kufur kepada apa (Al Quran) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w

Rasulullah sendiri tidak mampu meramalkan yang ghaib, yang akan terjadi pada dirinya. Allah berfirman :

" Katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Al-A'raaf ; 7: 188

Penyakit itu kadang kala datang dengan tiba-tiba, sementara penyembuhannya kadangkala memakan waktu yang lama. Tidak ada sikap yang perlu dipegang selain bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT. Rasulullah bersabda :

"Jauhilah olehmu segala yang diharamkan, maka pasti engkau akan menjadi orang yang paling taat beribadah. Bersikaplah redha terhadap segala apa yang telah Allah tetapkan kepadamu." HR. Imam Ahmad dari Abu Hurairah

Dalam hadith lain Rasulullah bersabda pula :

" Aku bangga dengan seorang muslim, jika menimpa kepadanya suatu musibah ia ikhlas dan bersabar. Jika mendapatkan kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Sesungguhnya muslim itu pada segala pekerjaannya selalu akan mendapat pahala dari Allah sekalipun pada sesuap nasi yang ia masukkan ke dalam mulutnya." HR Imam Baihaqi dari Sa'ad

Disamping kesabaran dan ketabahan, juga harus memiliki sikap husnu-zhan(berbaik sangka) kepada Allah SWT. Apa yang terjadi pada si pesakit adalah kebaikan buat dirinya. Rasulullah bersabda :

"Aku bangga dengan orang mukmin, sesungguhnya Allah SWT tidaklah menetapkan suatu keputusan, kecuali akan berakibat baik kepadanya." HR Ibnu Hibban dari Anas

"Aku hairan dengan mukmin yang gelisah menghadapi penderitaan sakitnya. Jika ia mengetahui sesuatu (pahala) yang terdapat pada sakitnya, ia pasti akan mengharapkan sakit tersebut sehingga bertemu dengan Allah SWT." HR Thabrani dari Ibn Mas'ud

Berbaik sangka kepada Allah akan melahirkan persangkaan baik pula kepada sesama manusia. Prinsip semacam inilah yang akan melahirkan sikap saling mengerti, saling memahami, senasib sepenanggungan, saling merasakan (simpati), serta suka dan duka dirasakan bersama.

Menjenguk orang yang sakit adalah puncak dari rasa persaudaraan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap muslim. Tiada iman tanpa ukhuwah (rasa persaudaraan) yang mendalam. Rasulullah bersabda :

" Engkau lihat orang-orang mukmin dalam sayang menyayanginya, saling mencintai dan saling mengerti, adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuhnya sakit, maka yang lainnya akan merasakan pula panas dan demamnya." HR Ahmad dari Abu Umamah

Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmatMu
dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatMu,
wahai Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku.
Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku

Jalan dakwah merupakan satu jalan yang penuh likunya,namun bilamana kita diuji dengan kesihatan yang tidak baik,janganlah mudah bagi kita untuk berputus asa. Ingatlah,sesungguhnya ramai pejuang Islam yang hebat tetap berjuang walaupun dalam keadaan tidak sempurna @ sihat. Tiada rehat bagi kita, kecuali di syurga Allah s.w.t. insyaAllah.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails