Bersama Menyemarakkan Spirit Dakwah. Islam Untuk Semua.

SAHAM 2011
Kami dipihak SAHABAT MASJID (SAHAM) mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran adik-adik yang menyambung pelajaran diperingkat diploma di Universiti Malaysia Pahang. setinggi-tinggi tahniah diucapkan kerana terpilih untuk menjadi sebahagian daripada warga UMP.

Sabda Nabi s.a.w:
Daripada Abu Darda' r.a., katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesiapa menempuh suatu jalan untuk mencari sesuatu ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan memudahkan untuknya suatu jalan untuk menuju syurga."

"Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu itu, kerana redha sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang itu."

(Riwayat Abu Dawud dan Termidzi)

0 comments:

Tingkatan Akhlak IslamiahTingkatan akhlak islamiyah mempunyai empat tingkatan iaitu Iman,
Islam,Takwa dan Ehsan. Semuanya tersusun secara tertib di mana
islam akan hanya terhasil daripada iman yang mantap dan begitulah
seterusnya. Selagimana tingkat pertama ini belum lagi mantap,
maka adalah mustahil untuk dibina tingkat kedua, ketiga dan
seterusnya. . Kalaulah Iman itu difahami secara sempit dan
terbatas, maka Islam, Takwa dan Ehsan pun akan menjadi sempit.
Lebih malang apabila ada yang berpandangan bahawa ketakwaan
mereka akan sampai ke darjat yang tinggi dengan hanya memperbaiki
penampilan berpakaian mereka, cara duduk mereka, berdiri,
makan, minum dan sebagainya. Kemudian dapat pula meraih darjat
ehsan yang tinggi dengan hanya melakukan beberapa amalan sunat.
Akan tetapi bila dinilai iman dan Islam meraka ternyata masih
terlalu rapuh. Selagi mana kesilapan seperti ini berlaku, maka
harapan untuk mencapai kejayaan dalam menyempurnaan akhlak Islamiah
akan gagal.

1. Iman

Merupakan asas kehidupan Islam. Ia adalah akuan terhadap tauhid iaitu
meng'Esa'kan Allah dan juga risalah yang disampaikan oleh Rasulullah
s.a.w. Bila kedua-duanya itu diterima, maka sempurnalah syarat
untuk melayakkan seseorang itu digelar sebagai Mukmin. Persoalannya
apakah akuan seperti ini memadai untuk dijadikan asas bagi membina
kehidupan Islam seterusnya membina tingkatan lainnya? Atau iman
yang bagaimanakah dapat membina kehidupan Islam yang kukuh?
Kehidupan Islam yang sempuma hanya dapat dibina apabila iman itu
benar-benar syumul dan mantap. Sebagai contoh keimanan kepada Allah.
Semakin sempit persepsi mereka, maka semakin terbatas acuan
kehidupan Islam seperti akhlak mereka. Malah kadangkala berlaku
pertentangan sehingga mereka sanggup mencampuradukan antara
ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada taghut ataupun
mencampuradukan antara jahiliyah dengan Islam sehingga membentuk
satu acuan baru bagi memenuhi segala keinginan mereka! Dari sudut
kemantapannya pula berbeza mengikut manusia; ada yang kedekut
untuk menyumbang sesuatu ke arah memartabatkan lagi islam walaupun
dia mengaku beriman. Malah ada yang memberi kecintaan kepada yang
selain dari Allah. Pendek kata kehidupan Islam itu tidak akan
sempuma tanpa sokongan iqrar(akuan) tauhid yang syumul.

2. Islam

Merupakan binaan kedua akhlak Islamiah. Dan hubungannya dengan Iman
adalah umpama benih dengan pokok; di mana pokok akan mengikut apa
yang ada pada benih. Sebarang kekurangan pada benih akan memberi
kesan kepada pokok yang bakal tumbuh. Malah pokok itu sendiri tidak
akan tumbuh jika ia tidak ditanam ataupun ditanam pada tanah yang
gersang dan tidak subur. Begitulah juga dengan iman. Apabila ada
iman, maka sudah tentu ia akan terserlah pada segala tindak tanduk
manusia. Jika didapati ada kekurangan atau kecacatan (bercanggahan
dengan Islam) pada mana-mana tindak-tanduknya itu, maka ketahuilah
ada kecacatan pada Imannya.Di dalam Al Quran dijelaskan betapa
intimnya hubungan antara iman (kepercayaan) dan Islam (amal ).
Bahkan ganjaran pahala pun hanya dijanjikan untuk hambaNya yang
benar-benar beriman dan melakukan amalan soleh. Selagi ketundukan
seseorang itu masih tidak sempurna dan usahanya hanya tertumpu
kepada yang bukan fi Sabilillah, maka ketahuilah bahawa imannya
masih lemah dan agak mustahil untuk membina takwa dan ehsan
sekalipun kita cuba melindungi dengan cara perlakuan atau cara
berpakaian.

3. Takwa

Takwa adalah perasaan yang lahir dari rasa takut dan tunduk
kepada Allah yang tercerna dalam setiap perilaku manusia.
Hatinya sentiasa digenangi rasa takut kepada Allah dan tunduk
kepadaNya. Dia menyedari bahawa kehidupan di dunia adalah ujian
baginya. Apabila hidupnya diasaskan kepada perasaan-perasaan
ini, maka nilai agamaannya akan semakin terserlah,hatinya akan
sentiasa tersentak setiap kali menyanggahi kehendak Allah dan
yang lebih utama dirinya akan sentiasa dimuhasabah. Tidak sekadar
itu malah dirinya akan sentiasa berwaspada dari segala perkara
yang syubhat apatah lagi yang nyata haramnya. Dia akan sentiasa
memaksa dirinya supaya menunaikan arahan dan kewajipan Allah dengan
penuh kerelaan. Malah jiwanya sentiasa dibayangi rasa takut yang
amat sangat kepada Allah sehingga membuatkan kakinya seolah-olah
gementar kerana takut kalau-kalau menyanggahi had batasan syara'.
Bayangkan bentuk kehidupan yang bakal terhasil apabila kesemua
nilai ini menguasai kehidupan. Berbeza dengan takwa pada
sesetengah orang yang hanya menganggapnya sebagai perlakuan
tertentu yang kadangkala agak dibuat-buat Dalam masa yang
sama kehidupan mereka, cara berfikir, bekerja dan kesungguhan
mereka itu tidak sepadan dengan tuntutan iman yang asas apatah
lagi untuk mencapai martabat takwa yang sebenar.

4. Ehsan

Merupakan tingkatan tertinggi dalam Islam. Ia adalah suatu keadaan
yang menjadikan seseorang itu menyerah sepenuh hidupnya untuk Islam;
hatinya sentiasa berhubungan dengan Allah, cintanya sangat mendalam
kepada Rasul jiwanya diselubungi rasa jujur dan sentiasa ingin
berkorban. Jika takwa lahir dari perasaan takut kepada Allah
seterusnya menjadi pendorong kepada manusia untuk sentiasa menjauhi
murkaNya. maka ehsan pula lahir dari rasa cinta kepadaNya sehingga
mampu mendorongnya untuk sentiasa memburu RedhaNya.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails